dinsdag 06 februari 2018 10:00

Dag-1 cursus 'TWICKEL, van binnenuit'

Docent mevr. Aafke Brunt, archivaris Twickel. 

Onderwerp ‘Bewoners, historie’

Cursusboek ‘Twickel’ geschreven door Aafke Brunt, Jan Haverkate en Lucia den Ouden.

Het grootste landgoed van Nederland met kasteel en tuin, heeft een geschiedenis die 700 jaar terug gaat. Hoe is het ontstaan, wie waren de bewoners, hoe is het beheerd en hoe is het landschap ontstaan?

Deze unieke cursus wordt gegeven door personen die Twickel van binnenuit kennen als archivaris, kasteelheer, historicus of rentmeester.

Aafke Brunt kent Twickel vanaf haar jeugd van binnenuit, waar haar vader tot 1984 rentmeester was. Zij is verantwoordelijk  voor het archief van Twickel en begeleidt gasten die onderzoek komen doen. Zij is vertrouwd met de geschiedenis van Twickel en nauw betrokken bij tal van onderzoeken en publicaties. Ze heeft daarover tal van artikelen en boeken gepubliceerd. Aafke Brunt behandelt de adellijke families die Twickel bewoond hebben en hun nalatenschap.

Kosten            € 96,00 pp. , incl. cursusboek, koffie en hand-outs.

Aanmelden    administratie@musemhengelo.nl