dinsdag 10 juli 2018 13:30

Dag-4 cursus 'Architectuur in Hengelo'

  • Van dorp naar stad: nieuwe eisen aan de stad 
  • Wijzigingen in de infrastructuur; vergelijking met Enschede
  • Twee uitbreidingsplannen: Plan Van Couwelaar tegenover het Plan Komter
  • Gedeelte film W.R. van Couwelaar, architect van de Hengelose Wederopbouw
  • Kenmerken Wederopbouw; architectonische invullingen en opmerkelijke panden