Museum Hengelo

Museum Hengelo (docu. samenstelling en regie Museum TV, zie ook www.museumtv.nl )

Museum Hengelo heeft een unieke cultuurhistorische collectie van Hengelo: op verschillende manieren wordt de cultuur en de geschiedenis van Hengelo in beeld gebracht. Het museum is gevestigd in een meer dan 100 jaar oude patriciërswoning in het centrum van Hengelo. Sinds 1976 zijn bezoekers al welkom en in februari 2004 werd Museum Hengelo officieel een erkend museum.

Inwoners van de stad, en natuurlijk ook andere belangstellenden, moeten kennis kunnen nemen van de locale geschiedenis. Dat doen we door hen het ‘verhaal van de stad Hengelo’ te vertellen in een modern-museale omgeving, ondersteund door kunst- en gebruiksvoorwerpen, documenten en beeldmateriaal.

Museum Hengelo verklaart op aantrekkelijke en heldere wijze waarom Hengelo eruit ziet zoals ze eruit ziet, hoe de stad zich ontwikkeld heeft in de afgelopen eeuwen en wat daarbij verloren is gegaan en gespaard is gebleven. Maar meer nog dan het verhaal van de stad te vertellen, vertelt het museum verhalen van mensen. Mensen die in Hengelo woonden. Grote namen, vergeten namen en talloze mensen waarvan de namen in de mist van de geschiedenis opgelost zijn. Want Hengelo is geen stad geworden zonder al die mensen die daar gewoond hebben en haar gebouwd hebben.

Hengelo is een stad van mensen en daarom gaat het Historisch Museum Hengelo dus ook over mensen van  die stad – een pas op de plaats op de weg van het verleden naar de toekomst. Het museum staat stil bij de geschiedenis van een stad in ontwikkeling. Biedt daardoor burgers, bestuurders en bezoekers een plaats om te bezinnen in een wereld van dynamiek en verandering.

Naast vaste exposities worden regelmatig wisselende tentoonstellingen, stadswandelingen, torenbeklimmingen, historische filmavonden en lezingen georganiseerd. Archeologie, Huys Hengelo, is prominent aanwezig in een dependance van het museum.

Museum Hengelo is een plek waarbij je op allerlei manieren wordt meegenomen in een wereld waarin het verhaal van Hengelo wordt verteld. Alleen al het ontwerp van de individuele kamers – geïnspireerd op de eeuwigdurende beweging tussen de stad en haar geschiedenis – is de moeite van een bezoek waard.

Het museum biedt

 • een uitgebreid archief; boeken, documentatie over families, bedrijven en verenigingen, krantenknipsels of foto’s;
 • verschillende collecties waaronder textiel, koperwerk, tinnen voorwerpen en klokken;
 • educatieve programma’s voor het basis- en voortgezet onderwijs en voor individuele scholieren;
 • rondleidingen op aanvraag;
 • stadswandelingen;
 • beklimming stadhuistoren;
 • wisselende tentoonstellingen in de Van Leentzaal;
 • patriciërswoning met onder meer Erkerkamer, Keuken uit 1920, Slaapkamer dienstmeid, Stijlkamer, Ripperdakamer, Oorlogskamer, Kunstkabinet en Popkamer uit de jaren ‘60.
 • lezingen (overzicht van lezingen: zie Agenda);
 • historische filmavonden;
 • wijkmiddagen.