vrijdag 28 december 2018

Cursus 'Twentse kunstenaars'

Cursus ‘Twentse kunstenaars’, docent Harry de Roij

 

Data               7 febr., 14 febr., 21 febr. en 28 febr.

Aanvang        13:30 uur

Kosten           € 96,00

Aanmelden    administratie@museumhengelo.nl

 

Cursus info.

 

 

Korte cursus Moderne Kunstenaars in Twente

 

In een viertal lezingen word specifiek ingegaan op de Twentse avant-garde van (net) na de oorlog. Daar waar de COBRA kunstenaars door de charismatische directeur van het Stedelijke Museum Willem Sandberg al vroeg “ontdekt” worden, leiden in Twente de avantgardistiche kunstenaars een verhoudingsgewijs geïsoleerd bestaan. Ze staan niet zozeer in de schijnwerpers, verdienen echter toch zeker een plaats in de vaderlandse kunstgeschiedenis die hen meer recht doet. Ook in Twente zijn grote kunstenaarspersoonlijkheden werkzaam geweest die heel bijzondere oeuvre’s hebben geschapen; geheel eigen onafhankelijke geesten die ons de laatste decennia weer verbaasd hebben doen staan.  Wij zullen leven en werk bespreken van de Twentse kunstenaars Theo Wolvecamp, Riemko Holtrop, Jan van der Leest en Eef de Weerd. Stuk voor stuk hele bijzondere kunstenaarspersoonlijkheden die buiten Theo Wolvecamp te lang ten onrechte  relatief onbekend zijn gebleven en nu weer wat meer de aandacht krijgen die ze verdienen.

 

 

Docent Harry de Roij studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de RU Utrecht en ofschoon ik momenteel werkzaam ben als hypotheekadviseur bij een grote bankinstelling is (kunst)geschiedenis mijn grote liefde. Derhalve heb ik samen met een vriend een galerie aan huis opgezet. Sinds geruime tijd stellen wij daar onze collectie ten toon. Ondergetekende verzorgt sinds zeventien jaar ter plekke cursussen algemene kunstgeschiedenis en curricula die dieper op specifieke materie ingaan. Ook organiseer en begeleid ik excursies en kunstreizen. Harry studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de RU Utrecht.

 

Volgens De Roij is kunst moeilijk los te zien van een groter maatschappelijk verband. Als men zich bewust is van deze sociale samenhang in combinatie met de historische situering, zal men ten volle genieten van de voorwerpen, die wij in onze musea tegenkomen of de architectuur welke zich om ons heen te bewonderen is. Voor een goed begrip moet men zich een voorstelling maken van de context waarin objecten indertijd zijn vervaardigd, én wat de bedoeling, functie, betekenis en symboliek ervan is geweest. Hij richt zich in de cursussen, buiten de stilistische aspecten, dan ook met name op de plaatsing van kunst in haar tijd. Door bredere achtergrondinformatie te geven wordt herkenning makkelijker en verkrijgen kunstvoorwerpen en gebouwen een extra dimensie. Ook aan een humorvolle benadering mag het niet ontbreken en ogenschijnlijke zwaarte moet gerelativeerd worden. Kunst met een knipoog dus!

Terug naar overzicht