maandag 28 januari 2019

Cursus 'Twickel, van binnenuit'

Cursus ‘TWICKEL, van binnenuit’

Data                29 jan., 12 febr., 19 febr., 26 febr. en 5 maart (excursie naar kasteel Twickel in Delden)

Aanvang        10:00 uur

Kosten           96,00

De cursus bestaat uit vier dagdelen en een excursie. Wordt gegeven door de gastdocenten:

  • Dinsdag 29 januari                       Albert Schimmelpenninck, oud-rentmeester; onderwerp ‘Landgoed en beheer’
  • Dinsdag 12 februari                     Roderik zu  Castell – Rüdenhausen, kasteelheer; onderwerp ‘Architectuur                                                                   en beleving’
  • Dinsdag 19 februari                     Jan Haverkate, historicus; onderwerp ‘Park en landschap’
  • Dinsdag  26 februari                    Aafke Brunt, archivaris Twickel; onderwerp ‘Bewoners, historie’

  

  • Dinsdag 5 maart                          Excursie naar Delden

 

Kosten               € 96,00 pp., incl. cursusboek, koffie en hand-outs.

Aanmelden        administratie@museumhengelo.nl

 

Twickel van binnenuit: een cursus in vier ochtenden 

Een watermolen, een boerderij en een altijd stromende waterbron aan de rand van de Deldeneres. Daarmee begint in 1347 de geschiedenis van Twickel en van de vier families die het huis eeuwenlang bewoond hebben. De boerderij wordt een kasteel met grachten. Woeste gronden worden parken met siertuinen en waterpartijen, moestuinen. Heidevelden worden omgezet in schaduwrijke bossen, grazige weilanden en vruchtbare akkers. Met boerderijen, watermolens, een schipvaart met haven, een watertoren met leidingnet, een houtzagerij. Dat alles ontsloten door lanen, slingerde paden en rechte ontginningswegen.

Zo ontstaat in het hart van Twente het grootste particuliere landgoed van Nederland, meer dan 4000 hectare groot. Een lustoord voor stedelingen en een paradijs voor dieren en planten waarin nog altijd plaats is voor het boerenbedrijf. Door barones Marie van Heeckeren wordt het familiebezit in 1953 ondergebracht in een stichting met als opdracht Twickel ten nutte van de samenleving te beheren als een vitaal bedrijf waarin het behoud van het historische cultuurlandschap voorop staat.

Over Twickel en zijn betekenis organiseert Museum Hengelo in januari/februari een cursus van vier colleges, door docenten die vanaf 1975 nauw bij de ontwikkeling van Twickel betrokken zijn. 

 

Albert Schimmelpenninck, rentmeester van 1984 tot 2017, heeft het landgoed mede vormgegeven. Hij doceert vanuit eigen ervaring over het beheer van een landgoed en de belangen die met elkaar moeten worden verzoend op het gebied van landbouw en natuur, van recreatie, landschapsbehoud en verstedelijking. En dat alles zonder de economie uit het oog te verliezen.

Aafke Brunt kent Twickel vanaf haar jeugd van binnenuit, waar haar vader tot 1984 rentmeester was. Zij is verantwoordelijk  voor het archief van Twickel en begeleidt gasten die onderzoek komen doen. Zij is vertrouwd met de geschiedenis van Twickel en nauw betrokken bij tal van onderzoeken en publicaties. Ze heeft daarover tal van artikelen en boeken gepubliceerd. Aafke Brunt behandelt de adellijke families die Twickel bewoond hebben en hun nalatenschap.

Jan Haverkate raakt in 1971 betrokken bij Twickel, als voorzitter van een actiecomité inzake verzet tegen de S23, een autoweg die het landgoed in twee delen dreigt te splitsen. Daaruit komt in 1972 de Vereniging Vrienden van Twickel voort. Samen met Aafke Brunt publiceert hij diverse boeken over Twickel en zijn bewoners. Hij is cultuurhistoricus en zal in zijn college ingaan op de ontwikkeling van het Twickelse landschap en de vele sporen die daarvan vandaag nog zijn te zien.

Roderik zu Castell – Rüdenhausen is de huidige bewoner van het huis Twickel na het overlijden van zijn vader Christian die in 1975 vanuit Duitsland naar Delden komt. Roderik heeft bouwkunde in Delft gestudeerd en is architect van beroep. Architectuurgeschiedenis in het algemeen en de bouwgeschiedenis van Twickel in het bijzonder heeft zijn grote belangstelling. Hij zal ingaan op het wonen in een kasteel, de bouwgeschiedenis van Twickel en de gebouwen op het landgoed.

Kosten             € 96,00 pp., incl. cursusboek, koffie en hand-outs.

Aanmelden       administratie@museumhengelo.nl

 

Terug naar overzicht