woensdag 05 september 2018

Cursus 'Vroegste geschiedenis van Hengelo', docent Dick Schluter

Cursus ‘Vroegste geschiedenis van Hengelo’, docent Dick Schlüter

 

Data               6 okt. en 13 okt.

Aanvang        10:00 uur

Kosten           € 48,00

Aanmelden    administratie@museumhengelo.nl

 

Cursus info.

Lezingencyclus over prehistorie

van Hengelo in Twentse context

De historicus en amateur-archeoloog Dick Schlüter uit Enschede verzorgt voor Museum Hengelo in de maand oktober een lezingencyclus over de prehistorie van Hengelo in de context van Twente inclusief een excursie. De twee bijeenkomsten in het museum, zijn op zaterdagochtend 6 en 13 oktober en een excursie naar Mander en het Bronzezeithof in Uelsen is gepland op zaterdag 20 oktober. De lezingen zijn telkens van 10.00 – 12.00 uur inclusief een koffie-pauze, de excursie is van 10.00-16.00 uur.

De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de prehistorie van Hengelo en Twente en daarover een samenhangend verhaal wil horen. Historicus Dick Schlüter is een kenner van de (vroegste) geschiedenis van Twente en tevens een verwoed amateur-archeoloog. Hij zal zijn lezingen niet alleen ondersteunen met een powerpointpresentatie, maar ook archeologische vondsten meenemen uit eigen collectie. Deelnemers kunnen dus letterlijk de vroegste geschiedenis van Hengelo en Twente `dicht op de huid’ kruipen.

In de eerste bijeenkomst op 6 oktober staan de jagers en verzamelaars centraal die Twente globaal tussen 120.000 en 7.000 jaar geleden in kleine familiegroepen bevolkten. In eerste instantie gaat het daarbij tot ongeveer 40.000 jaar geleden om de Neanderthalers en vanaf ongeveer 13.000 jaar geleden om onze voorouders oftewel Homo sapiens. In de tweede lezing op 13 oktober zal Schlüter ingaan op de boerenbevolking van Twente in de Steen-, Brons-,  (Romeinse) IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen. Globaal de periode tot en met 800 na Christus. De oudste schriftelijke gegevens over Twente stammen uit 797 en om die reden laat Dick Schlüter daar de prehistorie eindigen oftewel in de tijd van Karel de Grote. Op zaterdag 20 oktober is er een excursie gepland naar de locatie in Mander waar vondsten zijn gedaan van de Neanderthalers en het vlakbij gelegen hunebed. Daarna wordt de grens overgestoken bij Getelo voor een bezoek aan het Bronzezeithof in Uelsen.

 

Terug naar overzicht