woensdag 30 januari 2019

Cursus 'Vroegste geschiedenis van Hengelo'

Cursus ‘Vroegste geschiedenis van Hengelo’, docent Dick Schlüter

 

Data               13 apr. en 20 april

Aanvang        10:00 uur

Kosten           € 48,00

Aanmelden    administratie@museumhengelo.nl

 

Cursus info.

 

Lezingencyclus over prehistorie

van Hengelo in Twentse context

 

De historicus en amateur-archeoloog Dick Schlüter uit Enschede verzorgt voor Museum Hengelo in de maand april een lezingencyclus over de prehistorie van Hengelo in de context van Twente inclusief een excursie. De twee bijeenkomsten in het museum, zijn op zaterdagochtend 13 en 20 april en een excursie naar Mander en het Bronzezeithof in Uelsen waarvan de datum nog niet is vastgesteld. De lezingen zijn telkens van 10.00 – 12.00 uur inclusief een koffie-pauze, de excursie is van 10.00-16.00 uur.

 

De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de prehistorie van Hengelo en Twente en daarover een samenhangend verhaal wil horen. Historicus Dick Schlüter is een kenner van de (vroegste) geschiedenis van Twente en tevens een verwoed amateur-archeoloog. Hij zal zijn lezingen niet alleen ondersteunen met een powerpointpresentatie, maar ook archeologische vondsten meenemen uit eigen collectie. Deelnemers kunnen dus letterlijk de vroegste geschiedenis van Hengelo en Twente `dicht op de huid’ kruipen.

In de eerste bijeenkomst op 13 april staan de jagers en verzamelaars centraal die Twente globaal tussen 120.000 en 7.000 jaar geleden in kleine familiegroepen bevolkten. In eerste instantie gaat het daarbij tot ongeveer 40.000 jaar geleden om de Neanderthalers en vanaf ongeveer 13.000 jaar geleden om onze voorouders oftewel Homo sapiens. In de tweede lezing op 20 april zal Schlüter ingaan op de boerenbevolking van Twente in de Steen-, Brons-,  (Romeinse) IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen. Globaal de periode tot en met 800 na Christus. De oudste schriftelijke gegevens over Twente stammen uit 797 en om die reden laat Dick Schlüter daar de prehistorie eindigen oftewel in de tijd van Karel de Grote. Nog geen datum bekend voor de excursie naar de locatie in Mander waar vondsten zijn gedaan van de Neanderthalers en het vlakbij gelegen hunebed. Daarna wordt de grens overgestoken bij Getelo voor een bezoek aan het Bronzezeithof in Uelsen.

 

Terug naar overzicht