zondag 21 oktober 2018

Magazine 'Hengelo toen&nu'

Hengelo toen&nu is een uitgave van Stichting Oald Hengel – Museum Hengelo, en verschijnt zesmaal per jaar. In de uitgave van oktober 2018 onder meer de volgende artikelen.

‘Nog niet zo lang geleden’ aldus Wil Zwienenberg in haar bijdrage over Bedrijvigheid aan de Topweg in Hasselo ‘was er veel bedrijvigheid aan de Topweg in het vroegere Hasselo. Hengelo nam in 1972 deze grond over van de gemeente Weerselo en liet daar nieuwe wijken ontstaan. Zo eindigde daar het boerenleven.‘ Voor het artikel ging Wil in gesprek met twee oud-bewoners van boerderijen aan de Topweg.

Ben Brokers schrijft over Het tuinpad van de brevierende priesters van de Ludgeruskerk.

Een prachtig artikel is te lezen over de wijk Groot Driene. De wijk waarin een winkelcentrum en twee scholen afbrandden, sportclubs en scholen die komen en weer gaan. Groot Driene is een rustige wijk waarover na vijftig jaar toch wel veel te vertellen is. Vooral door de bewoners zelf. Vanaf eind oktober wordt maandelijks een bijeenkomst georganiseerd over steeds een ander deel van de wijk. Te zijner tijd zijn hierover data en locaties te vinden op de website van het museum (www.museumhengelo.nl). Door financiële bijdragen van de Wijkvertegenwoordiging Groot Driene en het VSB fonds zijn die bijeenkomsten gratis te bezoeken.

Het boek Bij Stork vormt de directe aanleiding voor een bijzonder artikel. Zoal bekend is het boek geschreven door Gerard Löbker, Hans van den Broek en Hans Morssinkhof. Met de co-auteurs Niels Bakker en Linda Löbker-Spiertz.

We kunnen er lang over praten of kort, maar zonder de gebroeders Stork was Hengelo een totaal andere plaats geweest als nu. Anderhalve eeuw geleden besloten zij het Bornse te verruilen voor het buurtdorp Hengelo omdat ze daar gebruik konden maken van de nieuwe spoorlijn. Het was de impuls voor de krachtige economische ontwikkeling. Alle reden dus om stil te staan bij het jubileum van deze historische beslissing.

De geschiedenis en verklaring van straatnamen in de gemeente Hengelo worden beschreven door Jos Schwertasek. Deze keer aandacht voor de Spoorstraat, de Koninklijke Weefgoederen Fabriek, Puinruimen, de Wederopbouw, de Herinrichting, ’n Zoern en het Masterplan.

Nog altijd bewaart Hanny Blekkenhorst-Kroneberg mooie herinneringen aan de Vöckerschool.. Aanleiding voor haar artikel is het in mei j.l. verschenen boek Wij van de Nijverheid ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de wijk. Zowel het boek als het artikel van Hanny bevatten mooie (historische) foto’s en verhalen. Of, zoals de schrijfster van het artikel het zelf verwoordt ‘Voor diegenen die hun jeugdjaren in de Nijverheid hebben doorgebracht, is het boek één groot feest van herkenning.’ Datzelfde geldt overigens ook voor het artikel dat zij heeft geschreven.

Veel aandacht ook voor de rubrieken Wie, wat, waar, wanneer? en Lezers reageren. Rubrieken waarin historische foto’s geplaatst worden waarover het Fotoarchief meer informatie wil hebben. Vervolgens reageren lezers op de oproep. Het resultaat is dat foto’s voorzien zijn van belangrijke aanvullende  gegevens die op de website zijn terug te vinden.

 

Dit alles en nog veel meer is te lezen in het magazine Hengelo toen&nu, dat zesmaal per jaar verschijnt en aan de balie van Museum Hengelo aan de Beekstraat 51 te koop is voor slechts € 3,95.

Donateurs ontvangen het magazine gratis.

Terug naar overzicht