donderdag 18 oktober 2018

NAD 2018; ruim 400 bezoekers

Nationale Archeologiedag (NAD)

Voorafgaand aan de NAD hield Norbert Eeltink op vrijdag 12 oktober 2018 een lezing over het menselijk botmateriaal van de Oude Algemene Begraafplaats. Bij veldonderzoek in 2014 naar het 1e Lambertuskerkje op de Oude Begraafplaats aan de Bornsestraat is het nodige menselijk botmateriaal verzameld. De gastspreker liet de botten spreken door er met zijn deskundigheid uitleg over te geven. 

 

 

Een dag later, zaterdag 13 oktober, werd een open dag in Broek-Noord druk bezocht.

 

Bij opgravingen in de nieuwbouwwijk Slangenbeek kwamen die zaterdag veel belangstellenden een kijkje nemen. Vooral veel ouders met kinderen hadden de gang naar de Duizendpoot en Beekjuffer gemaakt. Amateur-archeoloog Evert Ulrich gaf uitleg over archeologische opgravingen en wees op ronde, donkere vlekken in de lichtgele Twentse zandgrond. Achtergebleven sporen van palen, het fundament van de voorloper van het lösse hoes. Daar, aan de Beekjuffer in Broek-Noord, moet tussen 100 en 200 na Christus een boerderij hebben gestaan. In dit deel van Hengelo streken boeren neer die een woongedeelte en een stal van lemen wanden optrokken. Door tekeningen van boerderijen te laten zien en te wijzen op sporen in de grond, kregen bezoekers een beeld van hoe het was.

Drie fulltime archeologen en vier amateurs hebben elf van de dertig putten op het toekomstige bouwperceel blootgelegd. De ‘oogst’ is rijk. Vooraf werden vijfhonderd sporen van bebouwing verwacht. Dat zijn er nu al ruim veertienhonderd. Tien jaar geleden verrichtten archeologen al voorwerk. Legden toen een grafveld uit de ijzertijd bloot. Dat was aanleiding voor uitgebreider onderzoek.

De opgravingen zullen, gerekend vanaf oktober 2018, ongeveer acht weken doorgaan. Dan is het gebied van 1,6 hectare archeologie-vrij.

Om te weten hoe het verre Hengelose verleden wordt blootgelegd, is een bezoek aan de opgravingen de moeite meer dan waard. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij de werkgroep Archeologie van Museum Hengelo aan de Marktstraat 19.

Terug naar overzicht