zaterdag 24 augustus 2019 12:00

Archeohotspot - tien jaar Archeologie in Museum Hengelo

ARCHEOHOTSPOT

Datum              Zaterdag 24 augustus

Aanvang          12:00 uur

Locatie             Auditorium, Museum Hengelo – Beekstraat 51

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de werkgroep Archeologie, organiseert Museum Hengelo op zaterdag 24 augustus een speciale dag. Vanaf 12:00 uur tot 15:00 uur is er een “archeohotspot” voor het museum aan de Beekstraat. Hier kunnen archeologische vondsten uit Hengelo bezichtigd worden en kunnen kinderen scherven plakken en van klei archeologische vondsten namaken.

De werkgroep Archeologie werd opgericht door Mark Komen om de vondsten van de opgraving van Huys Hengelo te beschrijven. De laatste vijf jaar  verzorgde de werkgroep exposities in de dependance aan de Marktstraat, en organiseerde daarnaast lezingen over de geschiedenis van Hengelo en fietstochten langs historische grenzen in Hengelo.

Vanaf 15:00 uur is er een bijeenkomst voor (oud-)leden van de werkgroep en vrijwilligers van het museum. Oud-leden van de werkgroep worden bij deze van harte uitgenodigd.