dinsdag 09 oktober 2018 10:00

Dag-2 cursus 'Twickel, van binnenuit'

Gastdocent dhr. Roderik zu Castell – zu Rudenhausen (kasteelheer).
Onderwerp ‘Architectuur en beleving’
Cursusboek ‘Twickel’ geschreven door Aafke Brunt, Jan Haverkate en Lucia den Ouden.

Roderik zu Castell – Rüdenhausen is de huidige bewoner van het huis Twickel na het overlijden van zijn vader Christian die in 1971 vanuit Duitsland naar Nederland komt en in 1982 op Twickel komt wonen. Roderik heeft bouwkunde in Delft gestudeerd en is architect van beroep. Architectuurgeschiedenis in het algemeen en de bouwgeschiedenis van Twickel in het bijzonder heeft zijn grote belangstelling. Hij zal ingaan op het wonen in een kasteel, de bouwgeschiedenis van Twickel en de gebouwen op het landgoed.

Het grootste landgoed van Nederland met kasteel en tuin, heeft een geschiedenis die 700 jaar terug gaat. Hoe is het ontstaan, wie waren de bewoners, hoe is het beheerd en hoe is het landschap ontstaan?
Deze unieke cursus wordt gegeven door personen die Twickel van binnenuit kennen als archivaris, kasteelheer, historicus of rentmeester.

Kosten € 96,00 pp. , incl. cursusboek, koffie en hand-outs.
Aanmelden administratie@musemhengelo.nl