dinsdag 12 februari 2019 10:00

Dag-2 cursus 'Twickel van binnenuit'

Cursus ‘TWICKEL, van binnenuit’

 

Data                  29 januari, 12 februari, 19 februari, 26 februari en 5 maart (excursie naar kasteel Twickel in Delden)

Aanvang          10.00 uur

Kosten             96,00

 

De cursus bestaat uit vier dagdelen en een excursie. Wordt gegeven door de gastdocenten:

  • Dinsdag  29 januari                      Albert Schimmelpenninck, oud-rentmeester; onderwerp ‘Landgoed en beheer’.
  • Dinsdag 12 februari                     Roderik zu  Castell – Rüdenhausen, kasteelheer; onderwerp ‘Architectuur en beleving’
  • Dinsdag 19 februari                     Jan Haverkate, historicus; onderwerp ‘Park en landschap’
  • Dinsdag 26 februari                     Aafke Brunt, archivaris Twickel; onderwerp ‘Bewoners, historie’.

beheer’

 

  • Dinsdag 5 maart                          Excursie naar Delden

 

Cursusboek       ‘Twickel’ geschreven door Aafke Brunt, Jan Haverkate en Lucia Den Ouden

Kosten               € 96,00 pp., incl. cursusboek, koffie en hand-outs.

Aanmelden        administratie@museumhengelo.nl

 

Twickel van binnenuit: een cursus in vier ochtenden

Een watermolen, een boerderij en een altijd stromende waterbron aan de rand van de Deldeneres. Daarmee begint in 1347 de geschiedenis van Twickel en van de vier families die het huis eeuwenlang bewoond hebben. De boerderij wordt een kasteel met grachten. Woeste gronden worden parken met siertuinen en waterpartijen, moestuinen, schaduwrijke bossen, grazige weilanden en vruchtbare akkers. Met boerderijen, windmolens, een schipvaart met haven, een watertoren met leidingnet, een houtzagerij. Dat alles ontsloten door lanen en markewegen.

Zo ontstaat in het hart van Twente het grootste particuliere landgoed van Nederland, meer dan 4000 hectare groot. Een lustoord voor stedelingen en een paradijs voor dieren en planten waarin nog altijd plaats is voor het boerenbedrijf. Door barones Marie van Heeckeren wordt het familiebezit in 1953 ondergebracht in een stichting met als opdracht Twickel ten nutte van de samenleving te beheren als een vitaal bedrijf waarin het behoud van het historische cultuurlandschap voorop staat.

Over Twickel en zijn betekenis organiseert Museum Hengelo in januari/februari 2019 een cursus van vier colleges, door docenten die vanaf 1975 nauw bij de ontwikkeling van Twickel betrokken zijn.

 

Albert Schimmelpenninck, rentmeester van 1984 tot 2017, heeft het landgoed mede vormgegeven. Hij doceert vanuit eigen ervaring over het beheer van een landgoed en de belangen die met elkaar moeten worden verzoend op het gebied van landbouw en natuur, van recreatie, landschapsbehoud en verstedelijking.

Aafke Brunt kent Twickel vanaf haar jeugd van binnenuit, waar haar vader tot 1983 rentmeester was. Zij is verantwoordelijk  voor het archief van Twickel en begeleidt gasten die onderzoek komen doen. Zij is vertrouwd met de geschiedenis van Twickel en nauw betrokken bij tal van onderzoeken en publicaties. Ze heeft daarover tal van artikelen en boeken gepubliceerd. Aafke Brunt behandelt de adellijke families die Twickel bewoond hebben en hun nalatenschap.

Jan Haverkate raakt in 1971 betrokken bij Twickel, als voorzitter van een actiecomité inzake verzet tegen de S23, een autoweg die het landgoed in twee delen dreigt te splitsen. Daaruit komt in 1972 de Vereniging Vrienden van Twickel voort. Samen met Aafke Brunt publiceert hij diverse boeken over Twickel en zijn bewoners. Hij is cultuurhistoricus en zal in zijn college ingaan op de ontwikkeling van het Twickelse landschap en de vele sporen die daarvan vandaag nog zijn te zien.

Roderik zu Castell – Rüdenhausen is de huidige bewoner van het huis Twickel na het overlijden van zijn vader Christian die in 1975 vanuit Duitsland naar Delden komt. Roderik heeft bouwkunde in Delft gestudeerd en is architect van beroep. Architectuurgeschiedenis in het algemeen en de bouwgeschiedenis van Twickel in het bijzonder heeft zijn grote belangstelling. Hij zal ingaan op het wonen in een kasteel, de bouwgeschiedenis van Twickel en de gebouwen op het landgoed.

Kosten               € 96,00 pp., incl. cursusboek, koffie en hand-outs.

Aanmelden        administratie@museumhengelo.nl