dinsdag 16 oktober 2018 10:00

Dag-3 cursus 'Twickel, van binnenuit'

Gastdocent dhr. Jan Haverkate, historicus. 
Onderwerp ‘Park en landschap’
Cursusboek ‘Twickel’ geschreven door Aafke Brunt, Jan Haverkate en Lucia den Ouden.

Jan Haverkate raakt in 1971 betrokken bij Twickel, als voorzitter van een actiecomité inzake verzet tegen de S23, een autoweg die het landgoed in twee delen dreigt te splitsen. Daaruit komt in 1972 de Vereniging Vrienden van Twickel voort. Samen met Aafke Brunt publiceert hij diverse boeken over Twickel en zijn bewoners.Hij is cultuurhistoricus en zal in zijn college ingaan op de ontwikkeling van het Twickelse landschap en de vele sporen die daarvan vandaag nog zijn te zien.

Het grootste landgoed van Nederland met kasteel en tuin, heeft een geschiedenis die 700 jaar terug gaat. Hoe is het ontstaan, wie waren de bewoners, hoe is het beheerd en hoe is het landschap ontstaan?
Deze unieke cursus wordt gegeven door personen die Twickel van binnenuit kennen als archivaris, kasteelheer, historicus of rentmeester.

Kosten € 96,00 pp. , incl. cursusboek, koffie en hand-outs.
Aanmelden administratie@musemhengelo.nl