woensdag 16 oktober 2019 13:30

Dag-3 U3L cursus 'Noord-Italie in de Middeleeuwen'

Docent dhr. Dijkhuis

Voor informatie zie www.u3l.nl