Donateurs

Museum Hengelo (docu. samenstelling en regie Museum TV, zie ook www.museumtv.nl )

Als donateur draagt u bij aan het voortbestaan van Museum Hengelo, een museum dat u veel te bieden heeft. U kunt er niet alleen terecht voor een museumbezoek, maar bijvoorbeeld ook voor het bijwonen van diverse middag- en/of avondactiviteiten. Bovendien organiseren wij stadswandelingen, beklimming van de stadhuistoren, historische filmavonden, lezingen en voeren wij educatieve programma’s uit. Allemaal mede mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs.

Kosten donateurschap:

  • een minimale donatie van € 25,00 per jaar voor inwoners van Hengelo.
  • een minimale donatie van € 29,50 per jaar voor personen buiten Hengelo.
  • kosten voor personen in het buitenland op aanvraag.

Donatie is inclusief  het magazine Hengelo toen & nu dat zesmaal per jaar verschijnt, exclusief deelname aan excursies, bijeenkomsten en werkgroepen.

Opm.: Een donateur heeft gratis toegang tot het museum en mag zijn of haar partner meenemen die ook gratis toegang heeft. Indien een donateur een lezing of historische filmavond bezoekt, betaalt hij of zij slechts € 2,50. Ook dan mag de donateur zijn of haar partner meenemen die dezelfde prijs betaalt.

Voor het bijwonen van bijvoorbeeld een ‘wijkmiddag’ betaalt iedereen € 2,50.

U kunt zich schriftelijk of per e-mail (administratie@museumhengelo.nl)
aanmelden als donateur onder vermelding van:

  • Naam en Voorletters;
  • Straatnaam, Huisnummer;
  • Postcode en Woonplaats;
  • E-mailadres;
  • Bedrag van de jaarlijkse donatie;
  • Bank/Girorekeningnummer.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van Museum Hengelo ter ondertekening een machtigingsverzoek tot automatische incasso.

Gezien de vele voordelen die wij  u bieden, nodigen wij u graag uit donateur van Museum Hengelo te worden!