Archeologie

Archeologie van Museum Hengelo is opgericht in 2009 door archeoloog Mark Komen. Aanleiding voor de oprichting was dat de vondsten van de opgraving (in 1995) van de restanten van Huys Hengelo nog nooit waren geanalyseerd. Tientallen dozen met inhoud lagen jarenlang onaangeroerd in een opslagruimte. Onder leiding van Mark Komen ging een werkgroep aan de slag in het leegstaande voormalige stadskantoor. De vondsten werden gewassen, gesorteerd en geregistreerd. Wat waardevol was, ging naar het archeologisch depot in Deventer.

Leden van de werkgroep leverden een bijdrage aan verschillende opgravingen in Twente in het algemeen en in Hengelo in het bijzonder. Zo werd bij Enschede een jagerskamp uit de middensteentijd (5000 – 9000 vC) opgegraven. En in Hengelo kwam in Broek Noord een ijzertijdboerderij aan het licht en op de oude Algemene Begraafplaats lagen funderingen van een laat-middeleeuws kerkje, dat in 1839 werd gesloopt. In het Hengelose Watertorenpark vond in november 2016 een zoektocht plaats naar sporen van een grafveld uit de brons- en ijzertijd.

De werkgroep beschikt over een expositie- en werkruimte in de Van Leentzaal (hoofdvestiging Museum Hengelo, Beekstraat 51) waar onder meer vondsten van Huys Hengelo worden tentoongesteld.

Heb je interesse in geschiedenis en/of archeologie? Sluit je dan aan bij onze werkgroep.
Stuur een e-mail naar archeologiewerkgroep@museumhengelo.nl of kom langs op woensdagmiddag of zaterdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur.