WO II

Bombardement (docu. samenstelling en regie Museum TV, zie ook www.museumtv.nl )

De collectie over de Tweede Wereldoorlog in Museum Hengelo geeft een juiste indruk van de verschillende gebeurtenissen die plaatsvonden tussen de jaren 1940 en 1945, zoals:

  • Aankondigingen van de staking uit 1943;
    Vanuit Hengelo werden in het begin van de jaren ’40 pogingen gedaan om tot een staking te komen. In eerste instantie zonder succes, maar in april 1943 werd aan de oproep gehoor gegeven. De staking breidde zich al snel uit over Twente en sloeg over naar de rest van Nederland. De Duitsers maakten met geweld een eind aan de staking.
  • Documentatie over het verzet van artsen in de Tweede Wereldoorlog. Het was dokter Pannekoek die met onder anderen Hartstra de aanzet heeft gegeven tot de organisatie van het artsenverzet.
  • Er is in Museum Hengelo veel informatie te vinden over de wederopbouw van Hengelo na 1945. De stad die tijdens de Tweede Wereldoorlog regelmatig werd gebombardeerd: daarvan waren de ergste bombardementen in op 6 en 7 oktober 1944. Het begon met een aanval op het stationsemplacement, waarbij de bommen hun doel misten. Wel richtten zij grote schade aan in voornamelijk de binnenstad. Bij een volgende aanval troffen de bommen wel het geplande doel en werden zowel het spooremplacement als de weefgoederenfabriek en de katoenspinnerij vernietigd.