Tentoonstelling

Archeologie (Marktstraat 19)   

Tentoonstelling ‘Van Steppe tot Stork.’

Het Storkjaar is voor de afdeling archeologie de aanleiding om de geschiedenis van Hengelo voor de industrialisatie te belichten. De expositie begint bij de grassteppen van zo’n 60.000 jaar geleden met de vuistbijl van de eerste Hengeloër. De expositie eindigt in het jaar 1841.

De expositie vertelt het verhaal van de bewoners van Twente vanaf de prehistorie en het ontstaan van Huys Hengelo en het dorp. Vrijwel alle getoonde vondsten komen uit Hengelo, zoals de eerder genoemde vuurstenen vuistbijl, een schedeldak, en urnen die uit grafheuvels van het gebied bij de Kuipersdijk gered werden. Huys Hengelo en zijn bewoners is de kern van de expositie. De bijzondere vondsten van de opgraving uit 1997 worden getoond en met tekst, plattegronden en foto’s wordt het verhaal bij de opgegraven objecten verteld. En dan zijn er nog de kaarten. De unieke kaart van het dorp Hengelo in 1832, met de namen en beroepen van alle hoofdbewoners van de 200 huizen die het dorp toen telde is interessant voor die Hengeloërs wiens voorouders al generaties lang in het dorp wonen.

Ook aan de kinderen is gedacht. De replica van de stoel van Huttenkloas, geweldig nagemaakt door Bertus Slotman, blijkt een echte trekker. De bezoekers die durven mogen de prijs spijkerzitting zelf testen. Ook het verhaal van Geesje Lansink wordt verteld, een dienstmeisje in de 80-jarige oorlog, die gevangen gezet werd in Huys Hengelo.

Klaas Annink, geboren in Beckum of Bentelo (daarover bestaat geen zekerheid), beter bekend als Huttenkloas, was een berucht misdadiger uit Twente. Samen met zijn vrouw Aarne Spanjers en zijn zoon Jannes was hij verantwoordelijk voor een groot aantal diefstallen en moorden in de regio rondom Bentelo en Hengevelde. Huttenkloas werd uiteindelijk gearresteerd, enkele maanden vastgehouden, en na een spraakmakend proces levend geradbraakt. Op de oorspronkelijke dwangstoel heeft Huttenkloas 114 dagen vastgezeten.