Bestuur

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing geworden. Museum Hengelo verwerkt gegevens met uiterste zorgvuldigheid en draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op adequate wijze worden beschermd. Om aan de AVG te voldoen, heeft Museum Hengelo de nodige maatregelen genomen. Hiermee zorgen wij dat de verwerking van persoonsgegevens transparanter worden, (nieuwe) privacyrechten orden geborgd en de verwerking van persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden gedocumenteerd.

Hierdoor is het voor u duidelijk:

* Welke informatie wij verzamelen.

* Waarom wij deze informatie verzamelen.

* Hoe wij deze informatie opslaan.

* Wanneer en met wie wij deze informatie eventueel delen.

Privacyverklaring

Voorzitter Gerard van Houweninge
Secretaris

Penningmeester

Vacant

Dieke Kok

LedenJan van Alsté
Educatie

Gerrit ter Welle
(PR & Communicatie)

Informatie: directie@museumhengelo.nl

of info@museumhengelo.nl